BERTUMBUK? Danial Lawak Solo Hampir Dibelasah Kanda Khairul!

Masalah Danial Lawak Solo bersama Datu Entertainment dan rakan-rakan seperti [...]